Ekowell-lämpöpumpuissa käytetään erityisesti lämpöpumppuihin suunniteltua ja valmistettua ekologi-ohjausjärjestelmää. Ekologi-ohjausjärjestelmä on alusta alkaen suunniteltu tulistusenergiaa hyödyntävien lämpöpumppujen käynnin optimoimiseen. Tavoitteena on aina ollut rakennuksen tarvitseman lämpöenergian ja lämpimän käyttöveden tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti.

Ekologi-ohjausjärjestelmän ylivoimainen ominaisuus on sen kyky ohjata lämpöpumpun toimintaa siten, että kylmäaineen lauhtumislämpötilaa ja -painetta voidaan laskea tarvittaessa. Tällöin saavutetaan huomattavasti korkeampi lämpökerroin, eli lämpöpumpun hyötysuhde kasvaa.


Lisää ekologin ominaisuuksista ->